ارزیابی سیستم نوبت دهی اینترنتی در وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

چکیده:
مقدمه
سیستم نوبت دهی اینترنتی به طور موثری زمان انتظار بیماران را کاهش داده و در نتیجه رضایت بیماران از مرکز ارایه خدمات را افزایش می دهد، در نتیجه میزان استفاده از آن افزایش یافته است. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وب سایت های نوبت دهی اینترنتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بوده است.
روش
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی می باشد که در سال 1393 انجام گردیده است. جمع آوری داده ها از طریق یک چک لیست محقق ساخته و با بررسی وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی (بیمارستان ها و درمانگاه ها) انجام گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار Excel نسخه 2007 خلاصه و گزارش گردید.
نتایج
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تنها 9 درصد از مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی سراسر کشور از سامانه های نوبت دهی اینترنتی استفاده می نمایند. شرکت رایاوران بیشتر از سایر شرکت ها در طراحی و اجرای این سیستم ها فعالیت داشته است. همچنین میانگین نمره کاربرپسند بودن وب سایت های موجود 4/4 محاسبه گردید. در میان مراکز مورد مطالعه، سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهترین وضعیت را دارا بود.
نتیجه گیری
بیشتر مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی از نوبت دهی اینترنتی استفاده نمی نمایند. همچنین وب سایت های نوبت دهی اینترنتی موجود نیز از قابلیت هایی نظیر جستجو، امکان ارایه اطلاعات، ارایه کد رهگیری و وجود درگاه مستقل برخوردار هستند و از امکان تغییر یا ابطال نوبت و وجود لینک های مفید کمتر استفاده می نمایند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین امر استفاده از وب سایت های نوبت دهی اینترنتی با کیفیت را در مراکز درمانی سراسر کشور به طور گسترده افزایش دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.