بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری

چکیده:
مقدمه
در راستای اجرای طرح سپاس و راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد و ثبت حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعات بیمارستان امری ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان رعایت حداقل داده های بالینی تدوین شده توسط وزارت بهداشت در سیستم اطلاعات بیمارستان های آموزشی ، خصوصی و تامین اجتماعی شهر کرمان انجام شده است.
روش
این مطالعه کاربردی به روش توصیفی-مقطعی با استفاده از چک لیست مجموعه حداقل داده های تدوین شده توسط وزارت بهداشت انجام شده است. ارزیابی میزان رعایت مجموعه حداقل داده ها و ثبت آن ها در 5 سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد استفاده در 9 بیمارستان آموزشی ، خصوصی و تامین اجتماعی در مقطع زمانی نیمه دوم سال 1393 در شهر کرمان انجام شد.
نتایج
نتایج نشان داد که نرم افزار شماره 2 بیشترین میزان مطابقت را (100%) در دارا بودن شاخص داده های دارو و لوازم مصرفی و 97% در ثبت اطلاعات پاراکلینیک و نرم افزار شماره 5 کمترین میزان را به ترتیب (79%) و 86% دارا بود. هیچ کدام از سیستم های اطلاعاتی داده مربوط به مرفولوژی نئوپلاسم و همچنین مکان فوت و نوع زمان فوت از زیر مجموعه داده های ثبت تشخیص و فوت را دارا نبودند.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت مجموعه حداقل داده ها در یکپارچه شدن اطلاعات مربوط به بیماران، پیاده سازی مجموعه حداقل داده های ابلاغ شده از سوی وزرات بهداشت در نرم افزارهای سیستم های اطلاعات بیمارستان توسط طراحان سیستم و همچنین رعایت ثبت آن توسط کاربران مراکز درمانی بسیار با اهمیت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
204 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.