برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

چکیده:
رودخانه لیقوان چای واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل تنوع در ویژگی های طبیعی برای استراحت، سرگرمی و فرصت های تفریحی در قالب گردش، اردو زدن در کنار رودخانه و چشمه ها جهت گذراندن اوقات فراغت و لذت از مناظر از مناطق تفریحی و گردشگری مهم استان می باشد. با توجه به این که کالاها و خدمات محیط زیستی بیشتر جزو کالاهای عمومی با دسترسی آزاد می باشند، به علت عدم آگاهی اکثر بازدیدکنندگان از ارزش واقعی محیط های مذکور که سبب عدم استفاده بهینه و مطلوب از این محیط ها و در نهایت منجر به تخریب محیط زیست می شود؛ بنابراین انجام تحقیقاتی با موضوع برآورد ارزش محیط زیستی، کمک شایانی به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات می نماید. در این تحقیق که در فصل تابستان 1391 انجام شد، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه-دوبعدی، ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای محاسبه شد. متغیرهای قیمت پیشنهادی، در سطح یک درصد، وضعیت تاهل و میزان رضایت از خدمات رفاهی در سطح پنج درصد و دفعات مراجعه و تعداد افراد خانواده در سطح ده درصد، در الگوی لاجیت معنی دار شدند. متغیر قیمت پیشنهادی، دارای اثر نهایی 00003/0- می باشد که نشان می دهد، با افزایش یک واحدی قیمت، میزان تمایل به پرداخت معادل 00003/0 واحد کاهش می یابد. در این تحقیق، این میزان با استفاده از نرم افزار Shazam10 برای حفاظت از این منطقه، 5730 ریال معادل 4584/0 دلار در ماه به ازای هر نفر برآورد شد. از طرفی میانگین تعداد افراد خانواده 22/4 می باشد که در نهایت متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار 24180 ریال معادل 9344/1 دلار می باشد. همچنین، متوسط ارزش حفاظتی هر خانواده به منظور حفاظت رودخانه لیقوان چای 290161 ریال معادل 6343/27 دلار در سال محاسبه شد. بنابراین، پیشنهاد می شود: تشکلی جهت حفظ منطقه مورد مطالعه تشکیل شود. از طرفی، با توجه به تاثیر مثبت متغیر دفعات بازدید، دسترسی به منطقه از طریق بهبود راه های ارتباطی برای اهالی استان تسهیل شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.