معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

چکیده:
امنیت یکی از موضوع های قابل توجه در قرآن است. این موضوع در مقاله پیش رو، با روش معناشناسی واژگانی، بررسی و میدان معنایی واژگان مرتبط با امنیت فردی با توجه به سیاق آیات و روابط هم نشینی و جانشینی کلمات در آیه ها، ترسیم شده است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که حوزه مفهوم امنیت فردی در قرآن چیست و معناشناسی چگونه به تبیین مفهوم امنیت کمک می کند؟
با نگاهی به روابط درون متنی آیات مرتبط با امنیت فردی و توجه به میدان معنایی آن، روشن می شود که امنیت فردی در دنیا و آخرت در گرو ایمان حقیقی به خدا ومعرفت نسبت به اوست وآدمی بایددرراستای ایمان، در گسترش امنیت درناحیه فردی واجتماعی آن کوشا باشد. به عنوان نمونه، هم نشینی عبارت های ﴿و قد هدان ﴾، ﴿و لا اخاف ما تشرکون به﴾ و ﴿الذین آمنوا و لم یلبسوا إیمانهم بظلم ﴾ با امنیت و عبارت ﴿اولئک لهم الامن و هم مهتدون ﴾ در سیاق کلمات آیات80-82 سوره مبارکه انعام، نشان می دهد امنیت در دنیا و آخرت از نگاه حضرت ابراهیم (ع) و مومنان، از طریق ایمان به خدای یگانه، دوری از هرگونه ظلم وشرک خفی و جلی حاصل می شود و آنها امنیت را این گونه در زندگی خود گسترش دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531092 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.