بررسی حقوق غیر مالی زن حامل در قرارداد جانشینی در بارداری

چکیده:
استفاده از رحم زن دیگر در بارداری و بچه دارشدن زن و شوهر نابارور، با لقاح اسپرم و تخمک آن ها و سپس انتقال آن به رحم زن دیگر انجام می شود. این شیوه درمانی با انعقاد قراردادی بین طرفین است که از آثار این قرارداد می توان به ایجاد یکسری حقوق و تکالیفی برای طرفین آن اشاره نمود. حقوق طرفین قرارداد، به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود که موضوع این پژوهش بررسی حقوق غیر مالی زن حامل می باشد. این زن نه حق ملاقات با طفل متولدشده را دارد و نه حق شیردادن به او را. در انتخاب نوع زایمان نیز تا حدودی اختیار از او سلب شده است و در باب حق سقط جنین نیز باید گفت او حقی در جهت سقط یا جلوگیری از آن ندارد، البته نسبت به هر یک از این حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1532502 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!