دیدگاه و تجارب دکتر احمدیه در درمان مالیخولیا: یک مرور جامع و ترکیب روایتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مکتب طب سنتی ایران با قدمتی ده هزار ساله در 150 سال اخیر به حاشیه رانده شد لیکن پزشکانی همچون دکتر احمدیه آن را زنده نگاه داشته و در درمان بیماری های متعددی از جمله مالیخولیا از آن الهام گرفتند. مالیخولیا که به جای افسردگی به کار می رفته حالتی از بیماری روانی است که در آن فرد دچار افسردگی، انزوا طلبی، توهم و هذیان می شود. هدف اصلی از این مرور جامع، بررسی دیدگاه و تجارب دکتر احمدیه در مورد بیماری مالیخولیا و تطبیق آن با متون طب سنتی ایران بود.
مواد و روش ها
با انتخاب استراتژی جستجوی جامع، ابتدا کتب دکتر احمدیه و متون مرتبط طب سنتی ایرانی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. سپس جستجو در هشت دیتابیس انگلیسی و فارسی شامل Ovid MEDLINE، SciVerse Scopus، Google Scholar، ISC ، MEDLIB، Magiran، Gang و SID با کاربرد ترکیبی از واژه های مش و آزاد و بدون اعمال محدودیت انجام شد. مطالعات مرتبط شناسایی و پس از غربالگری بازیابی شد و مداقه رفرنس ها انجام شد. نهایتا پس از استخراج داده ها، ترکیب روایتی تمامی نتایج در راستای اهداف مرور صورت گرفت.
یافته ها
مالیخولیا یکی از قدیمی ترین اصطلاحات تاریخ روانپزشکی است که به جای افسردگی به کار رفته است. دکتر احمدیه، همسو با مبانی طب سنتی ایرانی، علت آنرا زیادی سودا در بدن و یا سودای غیر طبیعی می داند. این بیماری در سه گروه قابل انطباق با معیارهای DSM-5 طبقه بندی شده است. درمان کلی مالیخولیا بر تدابیر ششگانه سلامتی (بویژه تحریک و ریزش ترشحات بینی، و رفع یبوست) استوار است و درمانهای اختصاصی آن بر حسب گروه و سبب آن متفاوت می باشد.
نتیجه گیری
تجارب دکتر احمدیه در درمان بیماری ها این ظرفیت را دارد که بعنوان درمانهای مکمل یا جایگزین درمانهای استاندارد طب رایج مورد توجه پژوهشگران، متخصصین بالینی و سیاستگذاران نظام سلامت قرار گیرد. گرچه ضروری است که اثربخشی این درمانها با کارآزمایی های قابل اتکا بررسی و کاربرد آن مبتنی بر شواهد گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533578 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.