بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 پرداخته شده است. برای بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران از رابطه بین اقلام تعهدی سال جاری و بازده غیرعادی سال آتی استفاده شده است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل سرمایه در گردش اسلوان استفاده شده است. همچنین بازده غیرعادی بر اساس تفاوت بین بازده واقعی هر سال با میانگین بازده واقعی دو سال گذشته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از واقع می دهند، که نشان دهنده ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد. ناهنجاری اقلام تعهدی از آنجایی که نشان دهنده امکان کسب بازده غیرعادی از اطلاعات اقلام تعهدی است در طبقه پژوهش های ناهنجاری (ناکارایی) بازارها قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533656 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.