انتخاب زمان بهینه برداشت میوه زیتون در برخی ارقام ایرانی و مدیترانه ای بر مبنای میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب

پیام:
چکیده:
انتخاب زمان برداشت میوه های زیتون، به منظور استخراج روغن عاملی کلیدی برای استخراج روغنی با کیفیت و ترکیب مطلوب و متعادل اسیدهای چرب (میزان بالای اولئیک اسید و میزان پایین پالمتیک و لینولئیک اسید)، پلی فنول مناسب و نیز میزان بالای روغن خواهد بود. تعیین زمان برداشت زیتون از منطقه ای به منطقه دیگر با توجه به شرایط اقلیمی، زراعی و باردهی متفاوت است. بدین منظور، آزمایشی بر مبنای طرح فاکتوریل جهت تعیین مناسب ترین تاریخ برداشت برای دو رقم ایرانی «ماری» و «شنگه» و دو رقم خارجی«کرونیکی» و «آربکین» در منطقه طارم انجام شد. نتایج نشان داد که میزان پالمتیک، اولئیک و استئاریک اسید هم زمان با رسیدگی میوه کاهش و لینولئیک و پالمیتولئیک اسید افزایش می یابد. میزان روغن نیز هم زمان با بلوغ میوه افزایش می یابد. براساس اطلاعات به دست آمده، مناسب ترین زمان برداشت در سه رقم ماری، کرونیکی و آربکین 180 روز پس از گل دهی می باشد. هم چنین مشخص شد که رقم شنگه برای روغن کشی، مناسب نبوده و بنابراین به عنوان رقم کنسروی توصیه می شود. چنان چه هدف از کشت این رقم، تولید کنسرو باشد، در این صورت مناسب ترین زمان برداشت برای این رقم 120 روز پس از گل دهی می باشد که دارای بهترین پروفایل اسید چرب است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!