ارزیابی رفتار اعضای سازه ای بتن آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی

چکیده:
مدل خرپایی یک روش تحلیلی به منظور پیش بینی مقاومت اعضای بتن آرمه دارای نواحی ناپیوسته هندسی و یا استاتیکی است. در این مقاله امکان پیش بینی رفتار اعضای سازه ای بتن آرمه دارای نواحی ناپیوسته تحت اثر بارهای افزاینده یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی این اعضا بررسی می شود. تاکید مطالعه بر تخمین بار شکست و تغییرمکان متناظر با این بار می باشد. به این منظور 23 نمونه اعضای سازه ای شامل دیوارهای برشی کوتاه، تیرهای عمیق و ستون های کوتاه که رفتار آنها توسط سایر محققین به طور تجربی مطالعه شده اند انتخاب شده؛ سپس مدل خرپایی و مدل اجزاء محدود سه بعدی آنها در نرم افزارABAQUS تحلیل می شوند. نتایج تحلیلی به دست آمده از مدل خرپایی در مقایسه با نتایج تجربی نمونه های مورد مطالعه، نشان دهنده همبستگی مناسب بار شکست و تغییرمکان متناظر با آنها می باشد. همچنین منحنی های رفتاری به دست آمده از تحلیل مدل خرپایی تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534616 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!