تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف مجموعه ای از تئوری ها و متغیرهایی که اخیرا در مورد سیاست شامل تئوری ارضای سهامدار، عدم اطمینان به جریان های نقدی، ریسک سیستماتیک، ثبات سود تقسیمی و دارایی های ثابت معرفی شده است، مورد آزمون قرار گرفت. دادهای پژوهش از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های بین 1379 تا 1389 حاصل شده است. برای تحلیل دادها از رگرسیون توبیت به خاطر ماهیت خاص متغیر وابسته یعنی سیاست تقسیم سود استفاده شد. علاوه بر شش تئوری و متغیر اصلی تحقیق، چهار متغیر کنترلی شامل وجه نقد، اندازه شرکت، سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ارضای سهامداران تلاش نکرده و سیاست تقسیم سود باثباتی ندارند. به علاوه، چرخه عمر شرکت و ریسک سیستماتیک عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود نیستند، در حالی که عدم اطمینان به جریان نقدی، دارایی های ثابت، وجه نقد، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری عوامل موثر بر تقسیم سوداند.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1535278 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!