بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر نسبت سود تقسیمی به قیمت بر روی بازده این استراتژی هامی باشد.این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر حسب نوع داده ها کمی است .در این پژوهش سهام 96شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380الی 1389انتخاب شده است . مهم ترین فرضیه تحقیق این است که با استفاده از استراتژی شتاب می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب نمود.با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها ، نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که استراتژی شتاب در طول بازه زمانی شش ماهه سودآور است.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1535280 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!