بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان

چکیده:
مقدمه
تشخیص حین عمل جراحی به روش Frozen section و تعیین نوع ضایعه، اهمیت به سزایی در تصمیم گیری نوع و وسعت عمل جراحی و کاهش تعداد اعمال جراحی در برخی از توده های پستان و تخمدان دارد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان مطابقت بین تشخیص Frozen section و برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان انجام شد.
روش ها
طی یک مطالعه ی مقطعی، 153 نمونه ی Frozen section حین عمل جراحی توده های پستان و تخمدان در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال های 93-1389 تحت بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل از Frozen section با نتایج برش دایمی مقایسه گردید.
یافته ها
از 153 نمونه ی بررسی شده، 46 نمونه مربوط به پستان و 107 نمونه مربوط به تخمدان بود. حساسیت، ویژگی، مثبت کاذب، منفی کاذب، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت روش Frozen section به ترتیب 6/96، 8/96، 4/3، 2/3، 0/95، 8/97 و 7/96 درصد بود.
نتیجه گیری
روش تشخیصی Frozen section، در تعیین ماهیت توده های پستان و تخمدان، صحت بالا و قابل قبولی دارد. این روش، به تصمیم گیری صحیح جراح در تعیین نوع و وسعت جراحی در توده های پستان و تخمدان، کمک شایانی می کند
زبان:
فارسی
صفحات:
232 -237
لینک کوتاه:
magiran.com/p1537954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.