تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان

چکیده:
بخش کشاورزی در ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه برای برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی، باید عوامل موثر بر رشد این بخش شناخته شوند، در این تحقیق تلاش شده تا با رویکردی مناسب، اجزای تشکیل دهنده این رشد تجزیه و تحلیل شوند. بدین منظور، با استفاده از رویکردی ناپارامتری به نام روش تجزیه تکاثری و بر اساس داده های سری زمانی دهه های 70 و 80 محصولات کشاورزی استان گلستان، رشد ارزش این محصولات به رشد قیمت ، رشد سطح زیر کشت، رشد عملکرد و تغییر در الگوی کشت تفکیک شده و تاثیر هر کدام از این عوامل تعیین گردید. نتایج نشان می دهد رشد ارزش محصولات کشاورزی در استان گلستان معادل 16 درصد رشد متوسط سالانه بوده است، در حالیکه ارزش محصولات مشابه در کشور رشد متوسط سالانه ی 18 درصدی را نشان می دهد. هر چند ارزش تولید محصولات کشاورزی طی دوره مورد مطالعه رشد مثبتی داشته است، اما عامل اصلی این رشد، افزایش قیمت می باشد. پس از این عامل، مهمترین عامل ایجاد رشد مذکور الگوی کشت بوده است. در مجموع این نتایج بیانگر عدم بهبود مناسب در رشد بهره وری زمین و نیز الگوی کشت منطقه بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
447
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538135 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.