مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی

چکیده:
تبیین و شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی، یکی از مباحث مهم برنامه ریزی روستایی و منطقه ای محسوب می شود که نقش ارزنده ای در افزایش اشتغال، درآمد، بهره وری و بهبود معیشت روستائیان کشور ایفا می کند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر اولویت بندی مکان استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی غرب کشور با استفاده از تکنیک TOPSIS است. به این منظور یکی از مهمترین شاخص های موثر بر استقرار تعاونی ها در مناطق روستایی غرب کشور، یعنی دسترسی به مواد اولیه انتخاب گردید و برای تعیین وزن شاخص ها ضمن بررسی ادبیات تحقیق، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و روش نمونه گیری هدفمند، 11 نفر از استاتید، خبره گان و کارشناسان صنایع فرآوری محصولات کشاورزی انتخاب و از نظرات آنان بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مناطق روستایی استان های کرمانشاه و همدان براساس شاخص دسترسی به مواد اولیه این صنایع ، از بالاترین رتبه استقرار تعاونی ها براساس روش تاپسیس برخوردار بودند و مناطق روستایی استان های لرستان، کردستان و ایلام به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
435
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.