بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان

چکیده:
در این پژوهش، تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری در سال زراعی 90-1391 بررسی شده است. داده ها بر اساس روش نمونه گیری دو مرحله ای خوشه ی و 208 پرسشنامه از کشاورزان و صاحبان مزارع در استان های کردستان و همدان جمع آوری گردیده است. در این مقاله برای محاسبه تاثیر نظام بهره برداری از متغیرهای موهومی در تابع تولید استفاده شد. جهت انتخاب تابع تولید مناسب تابع های انعطاف پذیر و غیرانعطاف پذیر بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تابع تولید کاب-داگلاس مناسب تر و بهتر از دیگر توابع آزمون شده، می باشد. همچنین یافته های دیگر پژوهش بیانگر آن است که تاثیر نظام بهره برداری ملکی بر روی بهره وری عوامل تولید در منطقه ی مورد مطالعه مثبت و تاثیر دیگر نظام های بهره برداری بر بهره وری منفی می باشد. لذا بهترآنست که، سازمان جهاد کشاورزی در منطقه طی یک برنامه ی بلندمدت، کشاورزان و صاحبان مزارع را با دادن وام و تسهیلات با بهره پایین تشویق به خرید زمین های اجاره ای، اشتراکی و چاه های مشاع کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
401
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538138 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.