بررسی اثر افزایش سن زن در نتایج تزریق اسپرم به داخل اووسیت (ICSI) در مقایسه با IVF

چکیده:
قدرت باروری زنان مشکلی است که با افزایش سن آنها رو به کاهش میرود. حداکثر قدرت باروری زنان در فاصله 25-20 سال است که فاکتورهای مهمی مانند ذخیره تخمدان و پذیرش اندومتر در این امر دخیل هستند. استفاده از روش های پیشرفته تکنولوژی در باروری از جملهICSI, IVF توانسته است که به میزان چشمگیری معضل نازایی زوجها را برطرف نماید. ولی همچنان مساله افزایش سن زنان یکی از نکات مورد بحث میباشد. بنحوی که برای جبران کاهش ذخیره تخمدانی پس از سن 40-35 سال استفاده از روش تخمک اهدایی توصیه میشود. در این بررسی 200 زوج نابارور که به علت subfertility مرد مراجعه کرده بودند در گروه های ICSI, IVF تقسیم شدند. میزان باروری در زنان بالای 35 سال در گروه IVF 26.7% و در افراد زیر 35 سال 3/41% بوده است همچنین نتایج حاصل موید کاهش میزان باروری در زنان بالای 35 سال 2/75% نسبت به افراد جوانتر بوده است (3/89%) میزان تقسیم سلولی در گروه IVF در افراد زیر 35 سال 3/74% نسبت به گروه دیگر (5/49%) و بوده است که از نظر آماری معنی داری است, در حالیکه تقسیم سلولی در گروه ICSI تفاوت محسوسی نداشته است. چنین نتیجه گیری می شود که انجام میکرواینجکشن هم با حذف مانع زوناپلوسیدا و... در اووسیتهای زنان مسن نمی تواند بر تاثیر سوء افزایش سن بیمار فائق آید و به نظر می رسد مشکلات ساختمانی و شیمیایی داخل اووسیت هم در این امر دخیل باشند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
در صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p15383 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!