بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی در احداث، تجهیز و بهره برداری بیمارستان ها با استفاده از مدل مشارکت بخش دولتی و خصوصی

پیام:
چکیده:
مشارکت بخش دولتی و خصوصی همکاری بین نهادهای این دو بخش بوده که جهت تحقق اهدافی مشترک و از میان برداشتن محدودیت های آشکار انجام می گیرد. برپایه مطالعات و نمونه نظرسنجی های انجام گرفته مقامات دولتی دارای نقش اساسی در قالب بندی سیاست های سلامت و برنامه های مخصوص شرایط هر کشور می باشند.
درسالهای اخیر، هزینه ارائه ی مراقبتهای بهداشتی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به صورت نمایی افزایش یافته است. دولت ها در سراسر جهان به دنبال مکانیزم های جایگزین برای کاهش هزینه ها هستند در حالی که افزایش ظرفیت برنامه های اجتماعی با سرمایه گذاری های قابل توجه در زیرساخت هاست. تعدادی از مراکز قدرت شروع به استفاده از مشارکت های عمومی وخصوصی به عنوان ابزاری برای رسیدن به این اهداف کرده اند. به طور کلی، موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی و خصوصی بر اساس نتایج کیفی پروژه، اغلب در آنالیز ارزش-برای-پول، مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله به بررسی تجربه به کارگیری انواع مختلف این مدل می پردازد. هرچند هنوز تجربه به کارگیری آن بسیار محدود است و ارزیابی دقیقی از آن وجود ندارد، با این حال چهار معیار هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و پیچیدگی در این مدل وجود دارد که لازم است با دقت بیشتری به آنها پرداخته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538303 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.