برداشت، پردازش و تفسیر داده های GPR برای شناسایی رسوبات زیرسطحی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

پیام:
چکیده:
در این مطالعه که بر روی رسوبات حاشیه جنوب شرقی دریاچه خزر انجام شده، سعی بر آن بوده که با اعمال پردازش های مختلف بر روی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، اثر هر یک از پردازشها بر روی داده های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به تعداد بالای پروفیل های GPR برداشتی در این تحقیق و امکان استفاده از هر یک از پردازش ها در جای مناسب خود، امکان درک شهودی نحوه پردازش داده ها برای شرایط و اهداف متفاوت فراهم شده است. به علاوه در این مطالعه ضمن بررسی نحوه اثر هر یک از پردازش ها و سازوکار عمل هر یک از عملگرها بر روی داده های GPR، با انتخاب پارامترها و روندهای پردازش مناسب سعی بر بازسازی و ترسیم بهترین مقطع ممکن بوده است؛ ضمن این که با بررسی مقاطع GPR، ردهای جداگانه، میانگین طیف بسامد و میانگین دامنه بر حسب زمان، به درک صحیحی از موفقیت و یا عدم موفقیت یک روند پردازشی می توان رسید.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!