تصویرسازی کانسار آهن اجت آباد با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

پیام:
چکیده:
کانسار آهن اجت آباد در شمال شرق شهر سمنان واقع شده است. در این محدوده بیشترکانی سازی آهن از نوع هماتیتی و بعد مگنتیتی است. به منظور شناسایی وضعیت عمقی و گسترش جانبی کانسار از روش مغناطیسسنجی استفاده شد. پس از برداشت داده ها و انجام تصحیحات لازم بر روی این داده ها و اعمال صافی برگردان به قطب چندین بی هنجاری در محدوده شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که هشت بی هنجاری مثبت مغناطیسی در این منطقه وجود دارد. با انجام صافی گسترش به سمت بالا و مدل سازی وارون سه بعدی داده های مغناطیسی، گسترش جانبی و عمقی توده های بی هنجاری تصویرسازی گردید. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که از بین این هشت توده، تعداد هفت عدد آن ها با کانی سازی همراه بوده و تنها یک توده بی هنجاری موجود به احتمال زیاد توده نفوذی است. همچنین مدل سازی نشان داد که عمق کانی سازی بین 10تا 100متر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542102 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!