تعادل در تخمین مرز توده ها و ساختارهای خطی بی هنجاری های میدان پتانسیل

پیام:
چکیده:
گرادیان های افقی و قائم و صافی هایی که از ترکیب آن ها تولید می شوند (مانند سیگنال تحلیلی) از متداول ترین صافی ها برای برجسته سازی جزئیات موجود در داده های مغناطیس سنجی هستند. هنگامی که دامنه تغییرات شدت بی هنجاری ها در سرتاسر نقشه زیاد باشد، خروجی این صافی ها نیز به طور مشابه دارای بی هنجاری هایی با شدت های مختلف خواهد بود که هیچگونه تعادلی بین آن ها وجود ندارد. این مسئله باعث می شود تا بی هنجاری های کم شدت در میان بی هنجاری های با شدت بالاتر پنهان شوند. در این مقاله صافی هایی با خروجی متعادل معرفی می شود. این دو صافی شامل سیگنال تحلیلی متعادل و صافی انحنای پروفیل است. این صافی ها بر روی داده های مغناطیس سنجی زمینی معدن سنگ آهن سورک یزد و همچنین داده های مغناطیس هوایی کراتون ییلگران استرالیای غربی به کار برده شده است. کاربرد این صافی در محدوده معدن سنگ آهن سورک سبب تعیین توده زیرسطحی جدیدی شد که این موضوع با حفاری های اکتشافی نیز اثبات شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542103 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!