نقش انگشت نگاری در جرم یابی

چکیده:
امروزه در جرم یابی روش های جدیدی برای اثبات قطعی وقوع جرم در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند که نتایج آن می تواند در تعیین محکوم و تبرئه کردن متهمان با اطمینان بسیار بالا استفاده شود. افزایش دقت این روش ها باعث شده است به طور گسترده در تحقیقات جنایی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه ها نیز در بررس ی های خود، به این روش ها استناد کنند. انگشت نگاری در جرم یابی در عرصه تحقیقات جنایی یکی از مهم ترین مقولات شواهد و مدارک فیزیکی را تشکیل می دهد که در شناسایی، تشخیص هویت مجرمان و اثبات جرم پیشرفت های جدید و مهیج زیادی را به وجود آمده است و در بین تعداد معدود روش های شناسایی مجرمان متمایز و منحصر بفرد است، از سوی دیگر با توجه به چالش ها و موانعی موجود در زمینه سایر ادله و مدارک جمع آوری شده از صحنه جرم، در حال حاضر اثر انگشت به عنوان یکی از مدارک خصوصیت منفرد بودن از لحاظ عدم » و شواهد فیزیکی م یباشد که با توجه به اصول کلی آن وجود دو اثر انگشت یکسان در بین تمام افراد و عدم تغییرپذیری در طول زندگی یک فرد، فردیت آثار انگشت مورد قبول گسترده در بین حقوقدانان، وکلا، دانشمندان علوم جنایی و سیستم عدالت کیفری است و به عنوان یکی از ادله و مدارک مهم اثبات جرم در جر میابی نقش به سزایی در رفع ابهامات پلیسی، تشخیص هویت، شناسایی مجرم و رسیدگی، اثبات جرم و حصول اقناع وجدانی قضات در صدور حکم دارد. در این مقاله که به روش تحلیل اسنادی و مصاحبه انجام گرفته، با تاکید بر کاربرد اثر انگشت در فرایند تحقیقات جنایی به عنوان مدرک و شواهد صحنه جرم در تشخیص هویت، شناسایی مجرمان و پذیرش قضایی انگشت نگاری به نقش انگشت نگاری در جر میابی پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
116 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1543004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!