مروری بر ابزار پشتیبان برای سیاست گذاری متاثر از شواهد در نظام سلامت

چکیده:
یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت هر کشوری، استفاده از بهترین شواهد پژوهشی موجود در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها است. برای پاسخ مثبت به این دغدغه ها از رویکرد سیاست گذاری متاثر از شواهد استفاده می شود. رویکرد سیاست گذاری متاثر از شواهد، سیاست گذاران و حامیان آنان را قادر می سازد با استفاده از بهترین شواهد موجود تصمیم های آگاهانه اتخاذ کنند که در نهایت به ارتقای عملکرد نظام سلامت کشور منجر خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه به شرح و تبیین سیاست گذاری متاثر از شواهد در نظام سلامت و ابزار پشتیبان برای حصول به این سیاست گذاری می پردازد. در مطالعه مروری حاضر ابتدا با بهره گیری از کلیدواژه های مناسب پایگاه های داده ای داخلی و خارجی مورد جستجو قرار گرفت و مقاله ها، گزارش ها و کتب مرتبط با موضوع استخراج گردید. با مطالعه منابع مرتبط ابتدا مبانی و مفاهیم موضوع استخراج و شرح داده شد و سپس ابزار پشتیبان برای سیاست گذاری متاثر از شواهد استخراج و مطالب مرتبط دسته بندی و خلاصه گردید. فرایندهای نظام مند شرح داده شده در این مطالعه می توانند در مراحل مختلف پشتیبانی از سیاست گذاری سلامت متاثر از شواهد، تعیین نیازهای مرتبط با شواهد پژوهشی، یافتن شواهد و ارزیابی آن ها و گذر از شواهد پژوهشی به سمت اتخاذ تصمیم های آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. رویکرد سیاست گذاری متاثر از شواهد، سیاست گذاران، سیاست سازان و تحلیل گران سیاستی را قادر می سازد ارتباط موثرتری با پژوهشگران برقرار و با استفاده از بهترین شواهد موجود، تصمیم های آگاهانه تر و با اثربخشی بیشتر تدوین و اجرا کنند که در نهایت ارتقای عملکرد و تقویت نظام سلامت کشور را موجب گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1544476 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.