بررسی وجود ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی در شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کمبود ویتامین D از مشکلات شایع جهان است که عوارض زیادی به خصوص در بزرگسالان دارد. مطالعات، حاکی از ارتباط سطح پایین ویتامین D و بیماری های آلرژیک است. با توجه به نقش ویتامین D در تنظیم سیستم ایمنی، کمبود این فاکتور می تواند یکی از عوامل تشدید بیماری های آلرژیک باشد. مطالعه حاضر ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و میزان IgE در بزرگسالان مبتلا به آلرژی نوع یک در شهر تهران را بررسی می کند.
روش بررسی
در یک مطالعه مقطعی، 80 فرد مبتلا به آلرژی (28 نفر مرد و 52 نفر زن) بزرگ تر از 16 سال مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی خورشید در تهران بررسی شدند. سطح سرمی ویتامین D و IgE تام با روش الایزا تعیین شد. ویتامین D در سه سطح کمبود (کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر)، ناکافی (30- 20 نانوگرم بر میلی لیتر) و کافی (بالاتر از 30 نانوگرم بر میلی لیتر) طبقه بندی شد. به منظور تایید وجودIgE اختصاصی از تست پوستی پریک استفاده و در نهایت داده ها توسط SPSS آنالیز شدند.
یافته ها
میانگین سطح ویتامین D در جامعه مورد مطالعه 59/21 نانوگرم بر میلی لیتر بود که در محدوده ناکافی (کمتر از30 نانوگرم بر میلی لیتر) قرار می گیرد. 25/76% افراد سطح ویتامینD غیر طبیعی (65% کمبود و 25/11% ناکافی) و 75/23% سطح ویتامین D کافی داشتند، همچنین نتایج نشان داد سطح غیر طبیعی ویتامینD در زنان بیشتر از مردان است (21/67 % نسبت به 78/32%). علاوه بر این، کمبود ویتامین D با جنسیت زن ارتباط معنی داری داشت (01/0P=).
نتیجه گیری
به دلیل شیوع کمبود ویتامین D، شناسایی فاکتورهای موثر بر کمبود ویتامین D و تاثیر آن بر بیماری های آلرژیک، بررسی میزان نقص ویتامین D و روش های پیشگیری از بروز آن ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1544748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.