ارائه ویژگی های دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

چکیده:
در این مقاله، ویژگی های دیداری جدیدی برای تشخیص روحیات افراد بر اساس دست نوشته فارسی پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش این است که مشخصاتی که گرافولوژیستها در مورد مشخصات دست نوشته بیان می کنند را بتوان با کمک کامپیوتر براساس تصویر دست نوشته به طور خودکار استخراج کرد. بنابراین باید این مشخصات به صورت ویژگی های دیداری قابل استخراج از تصویر بیان شوند. برای این منظور ابتدا تصاویر دست نوشته ها پیش پردازش می شوند و ویژگی هایی مانند عرض قلم، فاصله خطوط، ارتفاع حروف و... استخراج می شوند. در مرحله بعد ویژگی هایی از قبیل فواصلبینکلمات، اندازه حروف، میزان کجی حروف و ارتفاع حروف عمودی محاسبه شده اند. این ویژگی ها برای تشخیص نوع دست نوشته از لحاظ نظم و عدم تساوی حروف به کار می روند. ویژگی های ارائه شده روی دست نوشته های دسته بندی شده توسط گرافولوژیست آزموده شده است. نتایج، مناسب بودن ویژگی های پیشنهاد شده را تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1544944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!