کاندیدوری بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، تهران

چکیده:
زمینه و هدف
کاندیدوری شایع ترین عفونت قارچی کسب شده در بیمارستان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان آموزشی می باشد.
روش کار
در یک مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر، 500 بیمار بستری در 4 بخش مراقبت ویژه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) وارد مطالعه شدند.
یافته ها
سن متوسط بیماران 6/19±62 سال بوده و 69 نفر (8/13%) مبتلا به کاندیدوری بوده اند که 40 مرد (58%) و 29 زن (42%) بودند. عوامل خطر کسب کاندیدوری عبارت بودند از سن، طول مدت اقامت در بیمارستان و بخش مراقبت ویژه، استفاده طولانی از کاتتر ادراری و مصرف آنتی بیوتیک و کورتیکواسترویید. در این مطالعه ارتباط دیابت شیرین با کاندیدوری تایید نشد.
نتیجه گیری
کاهش فراوانی کاندیدوری در بخش های مراقبت ویژه با کاهش طول اقامت در بخش مراقبت ویژه، کاتتر ادراری و اجتناب از تجویز آنتی بیوتیک و کورتیکواسترویید امکان پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1546052 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.