تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

چکیده:
یک قلاده سگ 5 ماهه نژاد تریر با سابقه افتادن از ارتفاع و با علایم لنگش در اندام حرکتی خلفی چپ، التهاب، پاسخ به درد و شنیدن صدای جرق جرق کردن (crepitus) در حین ملامسه در این ناحیه، به درمانگاه آموزشی دانشکده دامپزشکی کرمانشاه ارجاع داده شد. ارزیابی رادیوگرافی نشان دهنده شکستگی کامل عرضی در انتهای دیستال استخوان فمور اندام حرکتی خلفی چپ به همراه جابجایی کشکک بود. متعاقب جااندازی داخلی دو انتهای شکستگی، با بهره گیری از دو کراس پین داخل استخوانی قطعات شکستگی در وضعیت طبیعی آناتومی ثبیت شده و به منظور ایجاد پایداری بیشتر، دو انتهای شکستگی با استفاده از روش 8 شکل به یکدیگر فشرده شدند. رادیوگراف تهیه شده بعد از عمل، نشانگر تعبیه صحیح پین ها، جااندازی و تثبیت مناسب قطعات شکستگی بود. توصیه به محدودیت حرکت حیوان به مدت 8 هفته و پیگیری های بعد از عمل بیانگر نتیجه بخش بودن درمان جراحی شکستگی انتهای دیستال استخوان فمور بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.