بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه

چکیده:
بروسلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در سراسر جهان محسوب می شود. این بیماری به جز مناطقی که بروسلوز دامی در آن ها ریشه کن شده است، در سایر نقاط جهان به فور گزارش می شود. کنترل بروسلوز در حیوانات منجر به کاهش معنی دار بیماری در انسان می گردد. به همین دلیل، این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه طی سال های 1392-1388 طراحی شد. داده های موردنیاز تعداد آزمون های اجراشده و واکسیناسیون دامی به تفکیک سال و نوع دام (گاو، گوسفند و بز) از اداره دامپزشکی استان کرمانشاه اخذ گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، طی سال های 1388 تا 1392 تعداد 3570 مورد گوسفند، 66077 مورد گاو و 52 مورد بز تحت بررسی بیماری بروسلوز قرار گرفته که به ترتیب 397 (12 /11%)، 26 (04 /0%) و 14 (92 /26%) مورد از نمونه های اخذشده از گوسفند، گاو و بز آلوده تشخیص داده شده است. بیشترین میزان آلودگی به بروسلوز در جمعیت گوسفند و گاو استان، مربوط به سال 1390 بوده که به ترتیب 247 راس گوسفند و 10 راس گاو آلوده به بروسلوز گزارش شده است. همچنین در این مدت، تعداد 3268982 مورد گوسفند، 484132 مورد گاو ، 110849 مورد بز تحت عمل واکسیناسیون قرار گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، تعداد موارد مثبت بیماری بروسلوز دامی در سطح استان کرمانشاه نسبتا پایین است و با استفاده از برنامه های کنترلی موثر می توان میزان آن را به حداقل رساند.
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.