بررسی ساختاری و عملکردی ژن کلسکواسترین 2 (CASQ2) مرغ با استفاده از RT-PCR و ابزارهای بیوانفورماتیک

پیام:
چکیده:
کلسکواسترین 2 به عنوان بافر اصلی کلسیم در سلول های عضله قلبی، در تنظیم آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی دخالت دارد. اختلال در عملکرد این پروتئین به آریتمی های قلبی و مرگ ناگهانی در انسان و حیوانات آزمایشگاهی منجر می شود. سندرم مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی یک بیماری قلبی است که با آریتمی های بطنی کشنده همراه است. تاکنون اطلاعات چندانی درباره مکانیسم بیماری زایی این بیماری در سطح مولکولی وجود ندارد. بر اساس شباهت های بالینی موجود در نحوه وقوع مرگ های ناگهانی در انسان و جوجه های گوشتی، این گونه فرض شد که مکانیسم های مشابهی نیز زمینه ساز این اختلالات باشند. در این مطالعه ناحیه کدکننده ژن کلسکواسترین 2 در بطن چپ نژادهای مرغ گوشتی (کاب 500)، تخم گذار (لگهورن) و بومی به وسیله PCR و توالی یابی مستقیم مشخص گردید. سپس توالی، ساختار و عملکرد محصول این ژن با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توالی، ساختار و عملکرد کلسکواسترین 2 در نژادهای مختلف مرغ یکسان است و شباهت بسیار زیادی به همولوگ آن در سایر گونه ها دارد. با توجه به نتایج کلسکواسترین 2 می تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی مکانیسم بیماری زایی سندرم مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552853 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.