کاربرد هنری فعل در غزلهای خلیفه (10 ه.ش.)

چکیده:
معرفی شاعران ناشناخته و بازخوانی آثار ادبی آنها کمکی به سزا بر توسعه فرهنگ و زبان فارسی است به ویژه مقلدان شاعران بزرگ پارسی ، زیرا نه تنها اثرش معرف سبک و شخصیت شاعر و ویژگی های شعری زمان اوست بلکه نکات مغفول مانده هنری شعر شاعران بزرگ را نیز یاداوری می کند.
عناصر دخیل و موثر در شیوایی و روانی شعر هر شاعر از جنبه های گوناگون شایان بررسی، ارزیابی و سنجش است. اشعار خلیفه نیز در نوع خود شایسته تامل و ژرفنگری است تا جهات تاثیرگذار کلام او نمایان شود یکی از این داده ها بررسی کاربرد هنری فعل در اشعار اوست.حل این سئوال مطرح است عناصر دخیل در زیبایی ساخت فعل های اشعار این شاعر چیست و پربسامدترین آن کدام است و چه تاثیری در زیبایی، مفهوم و شیوایی متن اشعار او دارد؟
بررسی نمود هنری فعل در اشعار خلیفه این نتیجه دریافت می شود که بیش از یک فعل و گاه سه یا چهار فعل در هر بیت از اشعارش دیده می شود که بهرهمندی از این افعال نشان دادن هنرمندی در امر بلاغت و زیبایی آفرینی لفظی و معنوی است . همچنین کاربرد زوجها فعل های مجاور به صورتهای متضاد، تکرار صیغه های فعلی، تکرار جزء پیشین فعل و کاربرد بلاغی ترکیبات فعل از عناصر سبکی اشعار این شاعر است. که پربسامدترین شگردهای بلاغی را میتوان ای هام، تقابل، ترادف و همایی، تجانس و در مواردی محدود مجاز، مشاکله، تناسب و تناقضنمایی را نام برد.
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1553971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.