برخورد هنری مولانا با حرف اضافه در مثنوی معنوی

چکیده:
نظریه فرمالیسم یا شکل گرایی یکی از جریان های نقد ادبی است که در دهه اول قرن بیستم در مسکو پدید آمد؛. طرفداران این نظریه به الگوهای مربوط به فرم و شکل ظاهری متن ادبی توجه داشتند. فرمالیست ها ادبیات را نوع خاصی از زبان می دانند که با زبان معیار تفاوت دارد. به اعتقاد آنها « ادبیت» متن از راه برجسته سازی، آشنایی زدایی، هنجارگریزی و... حاصل می شود و اینها در برگیرنده تمام شگردهایی است که نویسنده از آنها بهره گیری می کند تا متن در چشم مخاطبان، بیگانه جلوه دهد و چیزها در روشن ترین حالت در معرض توجه قرار گیرند، به گونه ای که گویی موضوع و محتوای متن ادبی، از این پیش تر وجود نداشته است. به کارگیری این ترفندها، سبب به تاخیر افتادن و گسترش معنای متن و در نتیجه التذاذ و بهره وری بیشتر خواننده از آن می شود. در این مقاله، کاربرد «حروف اضافی » در مثنوی معنوی از این نظرگاه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1553975 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.