الگویی برای تخصیص برنامه ای و کنترل منابع مالی با استفاده از منطق فازی

چکیده:
از جمله مشکلات اصلی نظام کنونی تخصیص منابع مالی در کشور، می توان به نامشخص بودن ارتباط سیاست های تخصیص منابع مالی با شاخص های اقتصادی و کم توجهی به تخصیص منابع مالی بر حسب اولویت طرح ها، فقدان مکانیزم کنترل شده تخصیص منابع مالی با هدف کاهش و یا حذف انحراف عملکرد از اهداف برنامه ریزی شده، و فقدان شاخص همترازی پرداخت به طرح ها و راهکارهای اجرایی در طول دوره برنامه اشاره کرد. در این مقاله، الگویی برای تخصیص برنامه ای منابع مالی با هدف فائق آمدن به این مشکلات طراحی و ارائه می گردد. این الگو از سه بخش اصلی تشکیل شده است:...
زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p155458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!