ناقوس بوسیدن در قصیده ترسائیه خاقانی

چکیده:
آنچه در این پژوهش بررسی خواهد شد، درستی ضبط واژه ی «بوسم» در بیت زیر از قصیده ی «ترسائیه»ی خاقانی است:روم ناقوس بوسم زین تحکم شوم زنار بندم زین تعدا
در سال های اخیر، برخی شارحان در ضبط واژه ی «بوسم» در بیت یادشده، تردید کرده اند؛ آنان بر این باورند که این واژه در اصل، «نوشم» (صورت کوتاه شده ی نیوشیدن) و به معنای شنیدن است و در گذر زمان تصحیف شده و به صورت «بوسم» درآمده است. هدف نگارندگان از این نوشتار، بررسی معنایی و کاربردی «ناقوس» و انواع آن در متون منظوم فارسی و پیشینه ی این واژه و سرانجام، رسیدن به مفهوم درست ناقوس و ناقوس بوسیدن است؛ همچنین با مراجعه به واژه نامه ها و دیوان های شعر فارسی تلاش شده است، موضوع ناقوس بوسیدن/ نوشیدن ریشه یابی و بیشتر بررسی شود و این ابهام رفع گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ناقوس، علاوه بر معنای امروزی و معمول آن، در گذشته به شکل دیگری نیز در میان مسیحیان شرقی، وجود داشته است؛ آنان دو چوب به نام های وبیل و ناقوس داشته اند که هنگام شروع عبادت، آن ها را بر هم می کوبیده اند تا دیگر هم کیشان خود را از رسیدن وقت نماز آگاه کنند. همچنین، بنا بر شواهد گوناگون شعری، بوسیدن اشیای مقدس و مظاهر دینی در میان مسیحیان، امری عادی بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.