بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث

چکیده:
کودتای 28مرداد1332 یکی از رویدادهای بسیار اثرگذار تاریخ ایران است. سرخوردگی و نومیدی روشن فکران متعهد و پناه بردن بعضی از آنان به افیون و باده و... یکی از پیامدهای این رویداد بزرگ بود و موجب پدیدآمدن گونه ای شعر به نام «شعر سیاه» شد که نمود آن را در برخی از جریان های شعری مانند رئالیسم، رمانتیسم سیاه و سمبولیسم اجتماعی می توان دید. بارزترین چهره ی این جریان، مهدی اخوان ثالث است. نگارندگان، در پژوهش حاضر، به بررسی تحلیلی «تشبی هات سیاه» اخوان، به عنوان یکی از پربسامدترین عناصر صورخیال او، می پردازند و می کوشند بین محیط شکل گیری خیال شاعرانه و ذهن و زبان و دید شعری او ارتباط برقرار کنند. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد اخوان کوشیده است تا به وسیله ی این تشبی هات بکر، به گونه ای پنهان، تصاویری تلخ و گزنده از وضعیت اجتماعی ایران آن روز بنمایاند و ضمن بیان اعتراض خود به وضعیت موجود ، از زیر ذره بین سانسور حکومت پهلوی عبور کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.