مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر فراسنجه های خونی، میکروفلور دستگاه گوارش و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس

چکیده:
زمینه مطالعه
سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری در طیور است. برخی از ترکیبات گیاهی به دلیل داشتن اثر ضد باکتریایی و هم چنین ترکیباتی مانند بره موم و پروبیوتیک می توانند همانند آنتی بیوتیک ها در کنترل و یا پیشگیری از عفونت ناشی از سالمونلا مؤثر باشند.
هدف
این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی، میکروفلور دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس طراحی شده است.
روش کار
تعداد 420 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه کاب در هفت گروه شامل گروه های عصاره اتانولی رزماری، عصاره اتانولی بره موم، عصاره اتانولی آویشن، پرو بیوتیک و ویرجینیامایسین (10٪) و دو گروه شاهد منفی و مثبت گروه بندی شده و به مدت 6 هفته پرورش داده شدند. بعد از سپری شدن دوره پرورش جوجه ها خون گیری و ذبح شدند و اثر تیمارهای فوق بر آنها مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که عصاره های گیاهی و پروبیوتیک می توانند باعث بهبود سیستم ایمنی، کاهش لیپید های سرم خون، کاهش باکتری های مضری چون سالمونلا و اشریشیاکلی و نیز افزایش میکروارگانیزم های مفیدی نظیر باکتری های اسید لاکتیک در دستگاه گوارش پرنده شوند.
نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که عصاره های گیاهی و پروبیوتیک را می توان به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در جیره جوجه های گوشتی بکار برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.