بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

چکیده:
زمینه مطالعه
در طب سنتی کشورهای آسیایی از جمله ایران، این تصور وجود دارد که کافور می تواند در کاهش میل جنسی افراد نقش داشته باشد. تا به امروز هنوز صحت این باور به اثبات نرسیده است همچنین مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود می باشد.
هدف
در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی دقیق تر اثرات کافور بر کیفیت اسپرم موش سوری، نقش ویتامین E بعنوان یک آنتی اکسیدانت در درمان عوارض ناشی از کافور بررسی شد.
روش کار
در این تحقیق از30 قطعه موش سوری نر بالغ (balb/c) 25- 20 گرمی در 5 گروه مورد استفاده قرار گرفتند.
گروه اول کنترل (CO)، دریافت کننده سرم فیزیولوژی، گروه 2 و 3 بعنوان کنترل شم، به ترتیب دریافت کننده روغن زیتون تنها (OL) و گروه دریافت کننده ترکیبی از ویتامین E و روغن زیتون (OL+E)، و نهایتا دو گروه تجربی دریافت کننده کافور تنها (CA) و گروه دریافت کننده کافور به همراه ویتامین Eر(CA+E). کافور با دوز mg/kg 30 و ویتامین E نیز با دوز mg/kg 100 و بصورت روزانه تهیه شدند. تمام مواد به صورت خوراکی (گاواژ) تجویز شدند. بعد از اتمام دوره درمان 35 روزه، نمونه اسپرم از قسمت دم اپی دیدیم اخذ و از نظر شمارش کلی و بررسی میزان تحرک، میزان زنده بودن، بلوغ هسته و آسیب DNA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج
نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار تعداد اسپرم ها، درصد اسپرم های زنده، افزایش در میزان اسپرم های نابالغ و عدم تغییر در میزان تحرک و آسیب DNA اسپرم در گروه دریافت-کننده کافور بود. ویتامین E بعنوان یک آنتی اکسیدانت توانسته بود اثرات کافور بر میزان زنده مانی و بلوغ اسپرم ها را کاهش دهد (05/0>p).
نتیجه گیری نهایی: می توان نتیجه گرفت که کافور بر پارامترهای کیفیت اسپرم در موش سوری تاثیر داشته و ویتامین E بعنوان یک آنتی اکسیدانت، تا حدی عوارض ناشی از دریافت کافور در رابطه با کیفیت اسپرم را می تواند تعدیل کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555461 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.