مدلسازی نفوذ سیال با نسبت چگالی بالا در بستر متخلخل لایه ای به کمک معادلات حالت با روش شبکه بولتزمن

چکیده:
در این مطالعه، نفوذ قطره با نسبت چگالی بالا داخل محیط متخلخل لایه ای به کمک روش شبکه بولتزمن و مدل شبه پتانسیل مدلسازی شده است؛ بدلیل ضعف ذاتی این مدل در مدلسازی جریان ها با نسبت چگالی های بالا، از معادلات حالت ریدلیش-کوانگ و پنگ-رابینسون استفاده شده و تاثیر دما برروی کشش سطحی بررسی شده است. برای اطمینان از صحت مدلسازی، منحنی های پیوستگی حاصل از مدلسازی با منحنی های تئوری ماکسول استخراج شده توسط محققان قبلی مقایسه شده است که نتایج حاصل با منحنی های تئوری مطابقت دارند. همچنین دو تست ساده و کاربردی نیز انجام گرفته است که تطبیق نتایج حاصل با نتایج قبلی صحت و اعتبار کد تک جزئی – دوفازی را تایید می کند. پس از اعتبارسنجی، نفوذ قطره داخل محیط متخلخل لایه ا ی بررسی شده است؛ تاثیر عوامل مختلف از جمله نسبت تخلخل و ویژگی آبدوستی یا آبگریزی سطح بر روی نرخ نفوذ و یا الگوی نفوذ مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهدکه با کاهش تخلخل، نرخ نفوذ کاهش می یابد و آبدوست کردن سطوح نیز در تخلخل های پایین بطور کلی موجب افزایش نرخ نفوذ می شود. همچنین، بررسی الگوی نفوذ نشان می دهد، نفوذ در حالت آبدوست منسجم و پیستون-مانند پیشروی می کند و در حالت آبگریز بصورت انگشت دانه هایی و باصطلاح انگشت -مانند صورت می گیرد. برای بررسی کلی تر پدیده نفوذ در ماده متخلخل، کد نوشته شده برای مدلسازی دو جزیی- دوفازی توسعه داده شده است. پس از اعتبار سنجی کد توسعه یافته، الگوی نفوذ در اعداد موئینگی و نسبت ویسکوزیته مختلف بررسی شده و رژیم های ویسکوز فینگرینگ و کاپیلاری فینگرینگ مشاهده و برای اولین بار مقایسه شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555984 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.