بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی

چکیده:
آلودگی های نفتی در سر تا سر دنیا یکی از موضوعات مهم تحقیقات زیست محیطی می باشند که به دلیل سمیتشان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده اند. هیدروکربن های نفتی موجود در خاک های آلوده، رسوبات و آب می تواند تحت تاثیر میکروارگانیسم ها مورد تجزیه قرار گیرند. حذف هیدروکربن ها از محلول های آبی با استفاده از کشت باکتریایی نیز امکان پذیر است. در این پژوهش نیز توانایی حذف آنتراسن از محلول حاوی هیدروکربن مذکور توسط گونه Bacillus pumilus جدا شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. این باکتری با عدم ایجاد هاله در محیط کشت بلاد آگار، عدم پخش نفت معدنی و ایجاد هاله ای با قطر 5/0 سانتی متر بر روی سطح نفت خام به عنوان گونه غیر مولد بیوسورفاکتانت شناسایی گردید. میزان جذب نوری این گونه در نمونه حاوی 30 میلی گرم بر لیتر آنتراسن نهایتا به 086/0 رسید. تجزیه آنتراسن به وسیله دستگاه HPLC نشان داد که پس از 5 روز 833/40 درصد از هیدروکربن مذکور توسط این باکتری از محیط کشت حذف گردید. لذا نتایج نشان می دهد که باکتری جدا شده می تواند در محیط طبیعی نیز احتمالا رفتار مشابهی را نشان دهد و توانایی حذف این آلاینده را از محیط های آلوده خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1560209 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.