استفاده از یک مدل تلفیقی سنجش همانندی معنایی در رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب ایران)

چکیده:
طراحی و ایجاد زیرساخت داده مکانی با هدف تسهیل، مدیریت و به اشتراک گذاری داده های مکانی در برنامه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. منابع داده زیرساخت های داده مکانی معمولا از روش های متفاوت، توسط سازمان ها و شرکت های مختلف و در وضعیت بافتی گوناگون نظیر شرایط آب و هوایی، تعریف سیستم مختصات و زمان برداشت تولید می گردند. ازاین رو، زیرساخت داده مکانی با توجه به اهداف آن و به منظور مقابله با زبان ها، نیازها و الزامات کاربر و همچنین کمک به ارائه و جستجوی مناسب داده های مکانی، باید در بالاترین سطح ممکن معنامحور باشد. در حال حاضر ناهمگونی معنایی به عنوان مانع اصلی در جهت تعامل پذیری کامل داده های مکانی به شمار می رود. هدف این مقاله رفع این ناهمگونی با استفاده از روشی مبتنی بر هستی شناسی و منطق توصیفی است. بدین منظور برای بازخوانی موجودیت های مشابه به لحاظ معنایی از سنجش همانندی معنایی استفاده می شود. برای محاسبه میزان همانندی میان موجودیت ها، دو مدل سنجش همانندی شبکه و مشخصه با یکدیگر تلفیق شده اند تا معایب هر یک مرتفع و از مزایای هریک استفاده شود. بخشی از زیرساخت داده مکانی شرکت آب و فاضلاب ایران به عنوان مطالعه موردی جهت پیاده سازی و تبیین کاربرد عملی مدل استفاده شده در این مقاله معرفی شده است. ازآنجاکه سنجش همانندی معنایی یک روش مناسب جهت رفع ناهمگونی معنایی در بازخوانی داده ها در زیرساخت های داده مکانی است، مدل پیشنهادی می تواند با ارائه کمی میزان همانندی به کاربر کمک کند. در این مقاله مفهوم «گرفتگی» در خط لوله به عنوان مفهوم پرسش کاربر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مفهوم «زانویی» با میزان همانندی 5/42 %، به دلیل خمیدگی موجود در آن، همانندترین مفهوم به پرسش کاربر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1561080 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!