مقایسه اثرات درمانی فنوفیبرات و ژم فیبروزیل روی پروفیل لیپیدی در بیماران دیابتی تیپ دو

چکیده:
زمینه و هدف
بیماری دیابت در بیشتر موارد با هیپرلیپیدمی همراه است. کنترل وضعیت قندی موجب بهبودی این وضعیت می شود و مصرف استاتین ها و فیبرات ها هم بهترین انتخاب برای کمک به این بهبود می باشند. با توجه به اهمیت بیماری دیابت از نظر بروز عوارض متعدد و نیز هزینه های تحمیل شده بر سیستم درمان کشور بر آن شدیم به مقایسه اثرات درمانی فنوفیبرات و ژم فیبروزیل در بهبود پروفیل چربی در بیماران دیابتی نوع دو بپردازیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 60 بیمار دیابتیک که سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) آنها در محدوده هدف قرار داشته، دچار افزایش سطح تری گلیسیرید خون بودند، بطور تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم و بمدت 3 ماه متوالی فنوفیبرات (200 میلی گرم در روز) یا ژم فیبروزیل (450 میلی گرم در روز) دریافت کردند. تغییرات پروفیل لیپیدی در این دو گروه در انتهای مطالعه مقایسه شد.
یافته ها
بجز تغییرات تری گلیسیرید در دو گروه بعد درمان که از نظر آماری معنی دار بود در سایر پارامترهای بررسی شده تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. ولی در کل بهبود بیشتر در سطح لیپیدها درگروه فنوفیبرات مشهود بود.
نتیجه گیری
تاثیر فنوفیبرات بر بهبود پروفیل چربی در بیماران دیابتی بهتر از ژم فیبروزیل است.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563055 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!