مطابقت مطالعات ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت در ایران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعات متعددی سیستم های اطلاعات سلامت را ارزیابی نموده، اما اغلب مطالعات از قالب استانداردی برای گزارش یافته ها استفاده نکرده اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان مطابقت مقالات ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت به چاپ رسیده در مجلات فارسی با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت (Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics یا STARE-HI) بود.
روش بررسی
در مطالعه مروری حاضر، مقالات مرتبط با ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت توسط یک چک لیست، با 51 اصل دستورالعمل STARE-HI مطابقت داده شد. این مقالات با استفاده از ترکیب دو دسته کلید واژه مربوط به مطالعات ارزیابی و سیستم های اطلاعات سلامت بدون محدودیت زمانی تا سال 1391 از پایگاه های فارسی Iranmedex، Magiran و SID استخراج شد. در نهایت، داده ها بر اساس 13 بخش اصلی دستورالعمل دسته بندی و گزارش گردید.
یافته ها
از مجموع 727 مقاله بازیابی شده از پایگاه ها، 36 مقاله با اهداف پژوهش مرتبط بودند. بخش مقدمه در همه مقالات آمده بود، اما بخش سهم نویسندگان و تضاد منافع در هیچ مقاله ای ذکر نشده بود. میانگین رعایت اصول دستورالعمل در کل مقالات مورد مطالعه 40/71 درصد، کمترین آن 94/52 درصد و بیشترین آن 35/82 درصد بود.
نتیجه گیری
شیوه نگارش و ساختار مطالعات ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت نیاز به ارتقا دارد. با ذکر اطلاعات ضروری در مقالات و استفاده از دستور العمل موجود در طراحی راهنمای نویسندگان مجلات، می توان کیفیت گزارش مطالعات در این حوزه را بهبود بخشید. بهبود شیوه گزارش مقالات می تواند باعث به کارگیری بیشتر و بهتر نتایج پژوهش های انجام شده و افزایش استناد به آن ها گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563454 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.