آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران

چکیده:
رقم آفتاب حاصل ارزیابی خزانه بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در سال زراعی 1387-1388 در ایستگاه های تحقیقاتی گچساران و گنبد است. رقم جدیدآفتاب با توجه به عملکرد دانه برتر و ویژگی های مطلوب زراعی، در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته و در ایستگاه های گچساران، گنبد، خرم آباد و ایلام به مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین عملکرد 3183 کیلوگرم در هکتار، نسبت به رقم های شاهد (کوهدشت و کریم)، 373 کیلوگرم در هکتار(3/13 درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در این بررسی رقم جدید در مقایسه با رقم سازگار کوهدشت از لحاظ معیارهای پایداری به ترتیب دارای رتبه یک، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات درون مکانی بسیار پایین بود. رقم آفتاب نسبت به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای و فوزاریوم سنبله از مقاومت خوبی برخوردار است. این رقم از لحاظ صفات مهم کیفیت نانوایی نسبت به رقم کوهدشت برتری دارد.رقم آفتاب در آزمایشات تحقیقی- تطبیقی از عملکرد بالایی برخوردار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1567683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.