ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین

چکیده:
امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، به طرز چشم گیری احساس می شود. صاحب نظران کشورهای در حال توسعه نیز، گسترش و نهادینه کردن فرهنگ تعاون را در باورهای اقشار گوناگون جامعه، به شکلی جدی مورد توجه و مطالعه قرار داده اند. در ایران نیز با توجه به اینکه توجه به معیشت مردم از اساس ترین برنامه های بخش اجرایی کشور محسوب می شود و تلاش شده در برنامه توسعه و سند چشم انداز فرصت های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر و کار و سرمایه گذاری به گونه ای برابر در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا سهم بخش تعاون یکی از مردمی ترین بخش های اقتصاد در این زمینه بیشتر و مسئولیتش سنگین تر خواهد بود. بدیهی است که عملکرد بخش تعاون در کشور با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی در موفقیت شر کت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین است. بر اساس روش نمونه گیری ساده و جدول مورگان از میان 16 شرکت تعاونی با 5000 عضو، 8 شرکت و 357 نفر عضو و 24 مدیر برای مطالعه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، نتایج تحقیق مبین این واقعیت است که تعاونی ها در دست یابی به اهداف مورد نظر در اساس نامه وزارت تعاون و برآوردن انتظارات و توقعات اعضا در مجموع ناموفق عمل کرده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.