بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانه ای استان البرز

چکیده:
ساوجبلاغ یکی از مهم ترین قطب های تولید محصولات گلخانه ای در استان البرز می باشد که توت فرنگی یکی از محصولات اصلی گلخانه ای این منطقه محسوب می گردد که با توجه به زمان برداشت و سطح کیفیت آن دارای مطلوبیت زیادی در بین مردم کشورمان می باشد. این پژوهش به دنبال بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانه ای تولید توت فرنگی در این شهرستان می باشد. در این مطالعه اطلاعات 65 واحد گلخانه ای جمع آوری گردید. اطلاعات لازم در خصوص مشخصات مدیر واحد گلخانه ای، نحوه فعالیت واحد گلخانه ای ، نحوه خرید و فروش توت فرنگی، جایگاه گلخانه، نهاده های مصرفی، پرسنل و تولیدات بوده است. به منظور برآورد کارایی فنی گلخانه ها نخست دو تابع تولید یکی به شکل کاب- داگلاس (نماینده توابع انعطاف ناپذیر ) و دیگری به شکل ترانسلوگ ( نماینده توابع انعطاف پذیر ) برآورد شده است. میانگین کارایی فنی بهره برداران در استان البرز 79/0 برآورد گردید. حداقل و حداکثر کارایی فنی تولیدکنندگان به ترتیب 54/0 و 967/0 محاسبه شده است که نشان از وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی تولید کنندگان دارد. بررسی یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل و محدودیت های مختلف اقتصادی، زیربنایی، اقلیمی، فنی، حمایت های دولتی و قوانین و مقررات اداری در توسعه کشت های گلخانه ای تاثیرگذار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568086 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.