تبیین دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم با بهره گیری از مدل تصمیم گیری روزنا

چکیده:
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اصول گرایی عدالت محور در دولت قبل به آرمان خواهی واقع گرایانه تغییر یافت و بر این اساس دیپلماسی هسته ای کشور نیز دچار تحول اساسی شده است. در واقع سیاست هسته ای ایران از حالت تقابلی- تهاجمی در دولت قبل به حالت تفاهمی- تعاملی در دولت جدید تغییر جهت یافته و حل معمای هسته ای به عنوان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مسائل سیاست ایران در سال های گذشته در صدر اولویت های کاری دولت یازدهم قرار گرفته است.
در این مقاله می خواهیم که عوامل تاثیرگذار بر این دیپلماسی جدید هسته ای و حصول برجام را براساس مدل جیمز روزنا بررسی کنیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب نظام بین الملل، فرد (شخصیت و اندیشه های رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده) و همچنین جامعه مهم ترین عوامل موثر بر دستیابی به توافق بوده و این عوامل بیشتر از نقش سازمان بوروکراتیک (حکومت) در رسیدن به این توافق تاثیرگذار بوده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!