علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پژوهش جدی بر روی خاک در هلند در اواسط قرن نوزدهم آغاز و در اواسط قرن بیستم با تدریس دروس دانشگاهی و تاسیس موسسات پژوهشی علوم خاک بسرعت گسترش یافت. جامعه هلندی و جوامع اروپای غربی در طول قرن گذشته از جامعه صنعتی ابتدائی با غالبیت ویژگی های روستایی و کشاورزی به جامعه ای پسا صنعتی که در آن خدمات نقشی کلیدی بازی می کند، تبدیل شده اند. هدف این مقاله تحلیل تاریخ توسعه علوم خاک و کنکاش در ارتباط بین علوم خاک و توسعه در بافت اجتماعی هلند یا بافت اروپای غربی است تا نکات لازم را برای لحاظ در توسعه آتی علوم خاک فراهم نماید. با این نگاه در روند توسعه در هلند و دیگر کشورهای اروپای غربی از زمان جنگ جهانی دوم سه دوره ی توسعه شامل موج تولید گرا[1](1970-1945)، موج زیست محیطی[2](1970 تا اواخر دهه 1980) و موج سوم(اواخر دهه 1980 تا کنون) در ارتباط با اراضی تشخیص داده شد. این سه دوره ی توسعه ای به صورت سه موج متوالی بتدریج بروز و ظهور یافته، کم رنگ شده و نیز واجد همپوشانی هایی بوده اند. در مدت مشابه علوم خاک بعنوان بازتابی از توسعه عمومی جامعه دو موج توسعه ای مشمل بر موج عرضه محوری علوم خاک[3] و موج تقاضا محوری علوم خاک[4] را براساس تغییر در عناوین پژوهشی، کمیت پژوهشهای خاک، تمرکز موضوعات یا سبک پژوهشها از سر گذرانده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.