طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی

چکیده:
طراحی سیستم های مکانیکی پیچیده معمولا شامل جنبه های متعدد وابسته به هم و همچنین توابع هدف متعارض می باشد که مستلزم تحلیل پیچیده و زمان بری در طول روند طراحی خواهد بود. طراحی بهینه چند جنبه ای یک روش طراحی سیستماتیک برای افزایش کارایی روند طراحی سیستم های مکانیکی پیچیده به ویژه در فضای طراحی غیر همکارانه می باشد. از طرف دیگر، نظریه بازی عبارت است از مجموعه ساختارهای ریاضی که به مطالعه تعاملات بین تصمیم گیرندگان منطقی و هوشمند می پردازد. در این تحقیق با توجه به شباهت و تناظر بین نظریه بازی و طراحی بهینه چند جنبه ای، یک رهیافت جدید مبتنی بر نظریه بازی برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفی در فضای غیر همکارانه پیشنهاد و به کار برده می شود. در موقعیت هایی که حل دقیق مجموعه پاسخ منطقی بازیگران امکان پذیر نمی باشد، از برنامه ریزی ژنتیکی برای تخمین مجموعه پاسخ منطقی بازیگران استفاده شده است. علاوه بر این، روند یافتن نقطه یا نقاط تقاطع مجموعه پاسخ منطقی بازیگران در بازی های غیر همکارانه نش، در قالب یک روند کمینه سازی بیان شده است. کارایی چارچوب پیشنهادی با طراحی سه نمونه مطالعاتی در زمینه طراحی بهینه در فضای غیر همکارانه نشان داده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که روش پیشنهادی توانایی تخمین مجموعه پاسخ منطقی بازیگران را داشته و همچنین امکان یافتن نقاط تعادل نش متعدد را زمانی که بیشتر از یک نقطه تعادل نش وجود دارد، فراهم می کند. همچنین روش پیشنهادی در تحقیق حاضر نتایج بهتری را در مقایسه با تحقیقات قبلی ارائه می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569349 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.