روند نمای طراحی مفهومی حامل فضایی با رویکرد پردازش آماری برمبنای حساسیت سرعت نسبت به نیروهای موثر خارجی

چکیده:
هدف از ارائه مقاله، اثبات دقت بالای طراحی آماری حامل های فضایی با استفاده از شبیه سازی مسیر پروازی و آنالیز حساسیت سرعت نسبت به نیروهای موثر خارجی می باشد. با توجه به جایگاه طراحی آماری در فاز طراحی مفهومی و مزیت های طراحی آماری برای جلوگیری از تلفات زمانی و هزینه ای، مشخصات سیستمی حامل فضایی نمونه بر مبنای اطلاعات آماری جامعه مورد مطالعه محاسبه می شود. سپس با حل معادلات حرکت حامل فضایی، مشخصات حامل فضایی (پارمترهای طراحی)، به گونه ای محاسبه می گردد که سرعت نهایی حاصل از شبیه سازی پروازی، با سرعت قابل حصول در مدار ماموریت، کمتر از 1 درصد اختلاف داشته باشد. حامل های فضایی موردمطالعه حامل های سوخت مایع دومرحله ای با قابلیت حمل بار محموله 2.5- 3.5 تن به مدار نزدیک زمین می باشند. که به منظور ارزیابی و صحت سنجی روش طراحی آماری از اطلاعات حامل فضایی سیکلون استفاده شده است. پروفایل های سرعت، ارتفاع و زاویه مسیر حامل طراحی شده به روش آماری با حامل فضایی سیکلون مقایسه شده، به این ترتیب قابلیت انجام ماموریت و دقت طراحی آماری اثبات می شود. با مقایسه سرعت ایده آل فضایی و سرعت حاصل از شبیه سازی پروازی، تغییرات سرعت موثر از هر نیرو به دست می آید. درنهایت عامل افت سرعت در هر مرحله و درصد حساسیت سرعت مرحله نسبت به آن نیروهای موثر خارجی، هم برای حامل طراحی شده به روش آماری و هم برای حامل سیکلون آنالیز شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
189 تا 199
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569383 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!