کاربرد پلیمرها به عنوان الکترولیت جامد در پیل ها و غشاهای گذرده یون

پیام:
چکیده:

الکترولیت های درون پیل ها، به الکترولیت های مایع، الکترولیت های جامد معدنی و الکترولیت های پلیمری جامد تقسیم میشوند. در ما یعات، همه یونها متحرک   هستند و در رسانا یی سهیم هستند. در الکترولیتهای جامد، اغلب فقط یکی از  یونها متحرک است.انواع متفاوتی از الکترولیتهای جامد وجود دارند که عبارتند  از رساناها یون اکسید شده، رساناهای یون فلوئورید، رساناهای یون نقره و مس، رساناهای یون سد یم و پتاسیم، رساناهای یون لیتیم، رساناهای پروتونی و  Li/ PEO- Li salt/ IC الکترولیتهای جامد پلیمری. اکثر باتریهای پلیمری از نوع هستند. مکانیسم انتقال بار پلیمرها با بلورهای معدنی متفاوت است و در واقع شبیه  انتقال یون در محیط ما یع است. این الکترولیتها در پیلهای سوختی به عنوان غشای رسانای پرتون، در باتریهای لیتیمی به عنوان غشای تبادل یون li حسگرهای حساس به رطوبت به عنوان غشا کاربرد دارند.به طور کلی این پلیمرها را میتوان به دو دسته یپلی الکترولیتها و الکترولیتهای پلیمری تقسیم کرد. در الکترولیتهای پلیمری برخ لاف پلی الکترولیتها، زنجیر آنها حامل یون نیست ولی یونهای حاصل از نمکها در اطرافشان قرار میگیرند و شامل الکترولیت پلیمری خشک، الکترولیت پلیمری ژلی و الکترولیت پلیمری کامپوزیتی هستند. تحرک یونی در الکترولیتها با تحرک زنجیر پلیمری توام است، لذا رسانایی و مربوط میشود. پلی الکترولیت ها برحسب Tg انتقال یون به فاز آمورف پلیمر و ساختار و صورتبندی کاربردهایی درپایدارکننده های کلوئیدی، پوششهای زیست و فناوری زیست حسگرها پیدا کرده اند.)pH سازگار، غشاها)دستگاه های کنترل پلی الکترولیت ها در پزشکی)مث ا در سامانه های تحویل دارو(، به عنوان امولسیون ل کننده در تصفیهی آب، صنعت نفت، در صنایع رنگ و غذا و لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین در وسایل الکتروشیمیایی جامد مثل به عنوان غشا در باتری های لیتیمی،  پیل های سوختی، خازن ها، وسایل الکتریکی نشر نوری و همچنین در سلولهای خورشیدی حساس شده رنگی،کاربردهایی دارند. گستره ی عظیمی از کاربردهای باتری های لیتیمی از وسایل الکتریکی سبک قابل حمل گرفته تا الکتروموبایل ها مورد توجه است. مزیت مهم این پیل های لیتیمی پلیمری این است که میتوان باتری ها را به هر صورتی شکل دهی کرد. این امر میتواند برای تولیدکنندگان موبایل، که دائما در حال کار روی تلفنهای کوچکتر، نازکتر و سبکتر هستند، مهم باشد. در این مبحث در مورد انواع الکترولیت ها و پلی الکترولیت های پلیمری، ساختار، کاربرد، سنتز و روش های بررسی خواص آنها اطلاعات مفیدی ارائه شده است

زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569515 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!