ارتقای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایران، چالشها و راه کارها

چکیده:
ارتقای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی، به دلیل نقش کلیدی دستیاران و دانش آموختگان این رشته ها ، همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گزاران آموزش پزشکی است. این پژوهش با هدف بهره مندی از دانش ضمنی خبرگان در تعیین چالش ها و ارائه راهکارهای ارتقای آموزش عالی پزشکی صورت پذیرفت در این پژوهش کاربردی- کیفی به صورت هدفمند 7 نفر از تصمیم گیران اصلی آموزش پزشکی جهت شرکت در نشست خبرگان انتخاب شدند .بدین منظور یک جلسه پانل به مدت 120 دقیقه در اردیبهشت سال 1394 تشکیل و داده ها به روش چارچوبی- محتوایی تحلیل شد.
چالش ها و راهکارهای ارتقای آموزش عالی پزشکی کشور در چارچوب 3 وظیفه تولیتی نظام آموزش عالی پزشکی و 10 موضوع اصلی به همراه مفاهیم فرعی شامل 34 چالش فرعی و 43 راهکار پیشنهادی خبرگان تعریف گردید.
10 دورن مایه اصلی شامل رسالت برنامه، کریکولوم ها، مدیریت سیستماتیک برنامه ها ، دستیاران ، اساتید ، ارزشیابی برنامه ها ، منابع و زیر ساختها ، گسترش برنامه ها ،توسعه حضور در عرصه های بین الملل ،مشارکت بین بخشی ؛ شناسایی شد ، که در قالب ؛ سیاستگذاری کلان ،حاکمیت دورن بخشی ،رهبری بین بخشی ، طبقه بندی گردید.
مطالعه ، راهکارهای مناسب ارتقای کیفیت آموزش عالی پزشکی در پاسخ به تقاضای جامعه و نظام سلامت، پیشنهادشد. در این راستا اصلاح در کریکولوم ها ، نظام ملی پذیرش دستیاران ؛ نظام ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه ها ؛ توجه به تقویت زیر ساخت ها ؛ تمرکز زدایی در توسعه آموزش پذیرش دانشجویان خارجی ؛ تعامل مستمر با بخش های تحقیقاتی بالینی ، از جمله زمینه های اولویت دار و راهکارهای بالقوه ای است که شایسته است توسط برنامه ریزان آموزشی در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569607 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.