مقایسه ی اثرات همودینامیک انفوزیون تری نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل فشار خون و ضربان قلب، قبل و حین اینداکشن تا زمان ارست قلبی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

چکیده:
مقدمه
مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی اثرات همودینامیک انفوزیون تری نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل فشار خون و ضربان قلب، قبل و حین اینداکشن تا زمان ارست قلبی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر (Coronary artery bypass grafting یا CABG) انجام شد.
روش ها
در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 70 بیمار کاندید عمل جراحی CABG، در دو گروه 35 نفره ی دریافت کننده ی انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول قرار گرفتند. تغییرات همودینامیک، سطح گازهای خونی و بروز آریتمی های قلبی حین عمل و همچنین، میزان نیاز به داورهای آنتی آریتمیک، اینوتروپ، پک سل و DC شوک در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.
یافته ها
بروز آریتمی های قلبی در گروه نیتروگلیسرین، 9 مورد (7/25 درصد) و در گروه لابتالول 5 مورد (3/14 درصد) گزارش شد (370/0 = P). میزان نیاز به داروهای آنتی آریتمیک در دو گروه نیتروگلیسرین و لابتالول به ترتیب 9/22 و 9/2 درصد بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (028/0 = P).
نتیجه گیری
در عمل جراحی CABG، استفاده از لابتالول نسبت به نیتروگلیسرین ارجحیت دارد و در صورت عدم وجود منع مصرف، استفاده از آن در این عمل جراحی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
663 -669
لینک کوتاه:
magiran.com/p1572817 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.